Dienstag, 14. Januar 2014

Letër e hapur Rektorit të UP-së, dr. Ibrahim Gashit


MË NË FUND- SHPËRTHEU!

Dr. Qemajl Sokoli

I nderuari Rektor Gashi, siç po shihet, ajo që është grumbulluar me vite në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, më në fund- shpërtheu!

Arsyeja e shkrimit të kësaj letre të hapur është injoranca e Juaj si rektor, dhe e prorektorit dr. Nuri Bexhetit, në lidhje me Ankesën time për moszgjidhjen
për mësimëdhënës në Fakultetin e Arteve (FA), dega e dramës.

Fjala është për atë se në Konkursin e shpallur, më 9.06.2011, për Mësimëdhës për lëndën Historia e Dramës dhe teatrit botëror, Komisioni vlerësues i përbërë nga: Akademiku Rexhep Qosja- albanolog, Dr. Hivzi Islami- albanolog, dhe Haqif Mulliqi- vetëm dramaturg, më ka refuzuar mua- doktorin e vetëm shqiptar të arteve të dramës në botë, me zbulime, krijime, realizime e publikime, kurse për mësimëdhënës e ka rizgjedhur studentin e pulenin e tyre dr. Besim Rexhaj- albanolog (!?).

Pra, ky Komision pos që s`ka qenë profesional, ka qenë anues dhe tendencioz. Turpësi!?

Që ironia të jetë edhe më e madhe, të kota ishin ankesat e mia të drejtuara Fakultetit, Senatit e Këshillit për studime. Bile-bile, rektori i atëhershëm dr. Mujë Rugova, prorektori dr. Bajram Berisha, dhe Dekani i FA-së Adem Rusinovci, përmes veprimeve të përçuditshme, të liga e autokratike, as që donin ta dinin për këtë gjë. Pandërgjegjëshmëri, apo jo?!

Në Kosovë, edhe përkundër kualifikimeve të rangut botëror, e të aftësive të verifikuara profesionale, po qe se s`i takon “Klanit Qosja”, vështirë se mund të inkuadrohesh në këtë institucion. Mjerim!

Ndonëse, Dega e artit dramatik e FA-së, asnjëherë deri më tash nuk e ka shpallur konkursin për mësimëdhënës të Produksionit të filmit, të Historisë së filmit, si dhe atë të Teatrologjisë, përmes lidhjeve klanore për ligjëruesë i angazhonte diletantët, siç është Gani Mehmeti, etj.

Fatkeqësisht, edhe tash ato po i ligjërojnë jo profesionalista, si: Jeton Kelmendi - dramaturg, i cili as që e di kuptimin e produksionit, Sulejman Kllokoqi- xhirues i gjorë e luftues i irredentizmit shqiptar, si dhe Emin HaliIi-regjisor i mjerë(!?).

Në degën e artit dramatik të FA-së, ka edhe shkeljet tjera të rënda profesionale e ligjore. Aty, falë një Rregulloreje të qoroditur, pos që ka individë të cilët vetëm me fakultet po ligjërojnë edhe në nivelin master, ka edhe të atillë që pa studjuar fare në ndonjë akademi të artit dramatik, janë profesora të skenarit të filmit, e të regjisë së teatrit (!?). Po kjo, me pas ndodh diku në Afrikë ka njëfarë arsyetim, por që po ndodh këtu midis Europës, është - njëmendësi!

E, të mos flasë për përfshirjen në procesin mësimor të KOS-istëve e UDB-ashëve famëkëqinjë, dhe fëmijëve të tyre.

Pa dyshim, se pakuptimshmërit ka edhe në fakultet tjera, si në atë të Gazetarisë, në të cilin në vend të gazetarëve - zhurnalitëve të shkolluar, duke filluar nga dekani, mësimëdhënës janë deshtakët në profesionet e tyre, kryesisë të albanologjisë.

Ndaj, është për t`u çuditur fakti, se si Organet kompetente mbikëqyrëse të UP-së, dhe ato shtetërore të ndjekjes:policia dhe prokuroria, pse nuk i kanë shënjestruar, këto, dhe shkeljet tjera të rënda ligjore të cilat kanë, por edhe po ndodhin në këtë institucion!

Për fund, rektor i nderuar, në mënyrë që të mos i merrni në qaftë studentët dhe artin tonë, po ju sugjerojë që përkohësisht ta mbyllëni Degën e artit dramatik të FA-së, ta pastroni atë nga kursista e mediokra, dhe në bazë të kritereve profesionale ta përzgjedhni kuadrin e mirëfilltë arsimor.

Pra, urgjentisht duhet të ndërmerrni masat e duhura ligjore e t`i pastroni fëlliqësira që po gëlojnë e kundërmojnë. Në të kundërt, pos studentëve, do të ju mallkoj historia dhe ardhmëria.

Dr. Qemajl Sokoli, producent, filmolog dhe teatrolog

Mitrovicë, më 11. 01.2014

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen