Samstag, 25. Oktober 2014

Arti është i shenjtë dhe rrjedh nga pastërtia shpirtërore

Anketa jonë: A e shpëton arti shpirtin nga mëkati? (2) 

Përgjigje nga Shaban CAKOLLI, poet

         Sipas temës të cilën ju e keni parashtruar, duhet të ballafaqohemi me disa studime shkencore dhe teologjike. Fillimisht të rënit në mëkat vjen nga veprat e shëmtuara, vepra që janë fillimisht të papëlqyara nga krijuesi i gjithësisë, madje në kundërshtim edhe me faktorin njeri, kolektivitetin, etj. Veprat e shëmtuara të qojnë drejt mëkatit, me to shkakton zemrime tek njerëzit dhe krijuesi i universit.


ÇKA ËSHTË MËKATI?

         Prej shkaqeve që më së shumti njeriun e detyrojnë t’i bëj mëkat është mosnjohja e qëllimit të krijimit të tij dhe arsyes përse ai jeton. Shumë njerëz qëllimin e kanë të përkufizuar në botë; tërë brenga e tyre është ngopja e epsheve të tyre, derisa disa të tjerë jetojnë pa asnjë qëllim, sikurse kafshët, nuk di përse është krijuar dhe përse jeton.
Arti është veprimtari krijuese artistike, e shpikur nga njeriu, për dallim nga veprat e natyrës, që pasqyron ambientin që na rrethon nëpërmjet riprodhimit të realitetit. Bota e artit është një univers i vërtet, e që përfshin në vete një larmi të madhe dukurish si: letërsia, arkitektura, muzika, teatri, filmi skulptura, piktura etj.

        Si lloj i krijimtarisë artistike arti luan një rolë të veçanta në zhvillimet kulturore. Ai kristalizon dhe ngrit vlerat e një shoqërie. Arti është edhe një burim, një përçues, një urë komunikuese mes qenieve njerëzore në veçanti por edhe mes kulturave e popujve në përgjithësi. Fjalala art rrjedh nga latinishtja - ars, që ka kuptimi e së bukurës.
Pra, tani si kur duket pakëz i kemi vënë gjërat në dy binar: E bukura sjell bukuri, gëzim, hare, pastërti shpirtërore, mençuri, cilësi këto të cilat e gëzojnë individin, kolektivin, e pasurojnë, i japin krenari, mbarësi, dëlirësi,dhe nuk mund të kenë diçka të përbashkët me mëkatin. Vepra artistike është fryt i së bukurës, pasqyrim shpirtëror, nga se zgjedh nga shpirti të bukurën, e bukura ka rëndësinë e vet.

         Kemi shumë dëshmi nga e bukura, nëse dikuj ia dërgon një kartolinë të vetme, por e stilizuar bukur në pamëje,e thurur artistikisht me fjalë ngrohëse, do të ndjejë gëzimin. Raste të kundërta të keqbërësve sot kemi shumë, ka shumë individ, mes letrave postale kanë dërguar mjete eksplozive të cilat kanë lënduar fizikisht letërpranuesin, kanë lënduar shpirtërisht, ate, rrethin e tij familjar e më gjërë. I thuaj kësaj vepre si të duash, por nuk mund të i thuash, as art, as bukuri, kjo është shëmtim, kurse shëmtimi është mëkat. Pra arti është pastërti shpirtërore, ai ndërton personalitetin e individit krijues, e shtynë të hulumtojnë veprat e së bukurës, vepra e bukur u qëndron kohërave, diçka çka u qëndron kohërave mbetët në përjetësi, kjo është e shenjët, përkujtohet nëpër breza, mbetet vepër e pavdekshme.

         Ai i cili krijon vepra të shëmtuara, ose ka mendim të kufizuar vepron pa vetdije, ose është edukuar negativisht, ose vet natyra e ka krijuar me defekte të tilla. Qëllimi i tyre është i përkufizuar, veprat e shëmtuara ju duken interesante, vjedhin, rrahin, vrasin, spiunojnë, dhunojnë, pra të gjitha këto vepra të tyre ngarkohen me mëkate.Të nxitur nga lakmia për të mirat e vetes, bëjnë poshtërime mbi të tjerët.
 
        Njerëz me epshe të sëmura apo të uritura,që nuk kanë ndjeshmëri shpirtërore, që përpos vetës nuk ndjejnë asgjë për të tjerët, bëjnë krejt çka munden para syve dhe pas shpine mbi të tjerët, janë mëkatar.

        Arti është e bukura, e bukura është e shenjët, shenjëtëria është pastërti, vetëm veprat e pastërta quhen art, dhe në librat e shenjët shkruan se krijuesi është i shenjët dhe i pëlqejnë vetëm veprat e pastërta, veprat e ndyra i urren dhe i ndëshkon. Duke studjuar gjitha cilësitë ngadal e me vemendje del se: Arti është i shejtë, rrjedh nga pastërtia burimore dhe shpirtërore, veprat e bukura shpirtërore sjellin bukuri, madhështi, gëzim,si të tilla të lirojnë nga mëkatet. Kush ka shpirt artisti nuk kryan vepra mëkatare, ai kryan vepra të bukura dhe të çmuara për njerëzimin. Asgjë e bukur nuk lindë pa u përgaditur me qëndrueshmëri dhe motiv shpirtëror. Ka nga njerëz të cilët thirren në devotshmëri, shkojnë në objektet fetare, i luten zotit, por nëse nuk janë të pregaditur shpirtërisht, pas lutjeve mund të lëndojnë individ me një fjalë të vetme, kjo tregon se nuk kanë pregatitje të nevojshme dhe as qëndrueshmëri shpirtërore. Mund të hulumtojmë nëpër libra teologjike shumë teori, mund të shkruajmë gjatë, por këtu ka vetëm dy cilësi, e bukura shpëton, kurse e shëmtuara rrënon, e bukura është arti, veprat e së bukurës lavdërohen dhe sjellin shpëtim, e shëmtuara është ligësi e ngarkuar me vepra të ndyra dhe mbjell vetëm të keqen, mëkatin.
20. 06. 2013 
____________________
SQARIM PËR LEXUESIT:
Këtë anketë e kam filluar në Qershor 2013 dhe është duke vazhduar edhe në vitin 2014!
                                                                                                  Haxhi Muhaxheri

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen