Donnerstag, 31. Mai 2018

Naim Frashëri: SKËNDERBEUSkënderbeu

Këndo, ëngjëll, urtësinë,
edhe mirësinë,
Skënderben’ e trimërinë,
q’i dha Shqipërisë dritë.
Të lumtë goja, këndona,
me gjuhë t’ëmblë si mjaltë,
Skënderben’ e math tregona,
Trimnë burrë, Zotn’ e naltë.
Punëtë, që ka punuar
Kordhëtari i vërtetë,
Kombinë duke nderuar
dhe Shqipërinë për jetë,
nga gjiri i Perëndisë
pa m’i sill nër mënt të mija,
t’i ap dritë Shqipërisë
nga shpirt’ i ndritshim i tija.
Engjëll i bukur, pa xbritmë,
Dhe me dritët të uruar
Shko përpara mej’ e ndritmë,
Të shoh gjithë ç’kanë shkruar.
Që kur ngrehu gjithësinë
Zot i math e i vërtetë,
ka bërë dhe Shqipërinë
e shqipëtarët në jetë.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen