Freitag, 5. Januar 2018

Dhimitri Kokaveshi: SKICE

Me moment filloi të prezantojë dhe të përzgjodhi .., faktet, nënshtruar përplasjeve i tha: "Muret ..., lartësojnë kështjellat ndërsa ne? ...
Mendimet udhëtojmë dhe nuk shtrojmë në apriori skutave, nuk kemi për të gjetur ..., zgjidhjet? ...
Nuk është shtruar si fantazmat sa siklet ..., ide.
The mbinatyrshmes, prezanton dhe lëviz ... njerëzore, vetëm paraqet fakte dhe mundësitë, i rezervon? ...
"Jo gjithëshka prezantohet afrimitetit në një përballje të një fytyre të bukur dhe joshëse i thurte, lavdia ... engjëllores i thurte dhe e quante.
Kërkonte ... të zbërthente, misterin e saj? ...
Nuk e gjeta, si dritë në qiellin e pastër nuk vezullon sytë e saj, dhe pse e shtova bukurinë këtë forcë ... magjie ... femërore? ...
E shtronte .... mes Shkrimeve të Shenjta si biblës në kththim madhështie ... engjëllët, prezencave i triumfon.
Sa shumë na afron dhe na zhgënjen ..., bukuria? ...
Përballet ndodhive dhe ngjarjet brenda saj të përballen, justifikimet, derdhej si mes dëshirave kur zbërthenin ... reagimet.
Mbi forcën e përshtatjes shpirti ... nuk gjen prehje, udhëton dhe kërkon ... fiziku, si martirët mundet ky fisnik? ...
Jetësores, udhëtim pa abuzime ... në qellim. "

 2018/04/01

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen